تلفن پشتیبانی : 09331731200 safarme24@Gmail.com

نحوه اجاره ماشین و قرارداد

4.5/5 - (288 امتیاز)

نحوه اجاره ماشین و نمونه قرارداد

نحوه اجاره ماشین و قرارداد - قرارداد اجاره ماشین - نمونه قرارداد اجاره - شرایط اجاره ماشین

به همراه داشتن اصل گواهینامه رانندگی

صدور یک فقره چک بانکی در وجه شرکت رنت کارکیش بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو. (در صورت به همراه نداشتن چک، مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال الی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به نوع خودرو درخواستی به جهت ضمانت اخذ خواهد شد.)

چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می گردد.

نمونه قرارداد اجاره ماشین - قرار داد اجاره ماشین - سفرمی - safarme
safarme-سفرمی-اجاره ماشین- اجاره ماشین در کیش - نمونه قرارداد اجاره ماشین-نرخ اجاره ماشین
Call Now Button