تلفن پشتیبانی : 09331731200 safarme24@Gmail.com

اجاره ماشین

5/5 - (1214 امتیاز)

اجاره ماشین بدون راننده در کیش

تلفن رزرو  : 09331731200

اجاره ماشین در کیش – اجاره اتومبیل کیش – اجاره ون و مینی بوس – اجاره لیموزین – اجرای تشریفات VIP & CIP

اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-اجاره ون و مینی بوس-اجاره مینی بوس در کیش-اجاره ون در کیش-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-اجاره ماشین در اروپا-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-تشریفات فرودگاهی-
اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین-رنت خودرو-کرایه خودرو در کیش-اجاره ماشین روزانه-نرخ اجاره ماشین-ماشین کروک در کیش-اجاره ماشین کروک-ماشین هفت نفره-اجاره ماشین 7 نفره در کیش-اجاره لیموزین-ماشین بدون راننده-ماشین ارزان-سفرمی-سفر می-safarme-kishrentcar-کیش رنت کار-کیش رنتکار-انواع سوپرایز-گل-کیک-شمع-تولد-نامزدی-سالگرد ازدواج0

شرایط اجاره ماشین در کیش

  • جهت اجاره ماشین در کیش مدارک زیر را به همراه داشته باشید
  • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است. 
  • وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به مستاجر مسترد می‌گردد.
  • مبلغ ۳ میلیون برای خودرو های سبک و مبلغ ۵ یا ۷ میلیون تومان برای ماشین های گرانقیمت بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو. 
  • قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد.
  • لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش با شرکت تماس بگیرید.شماره تماس جهت رزرو: 09331731200
Call Now Button