تلفن پشتیبانی : 09331731200 safarme24@gmail.com

تور مشهد از یزد

تور مشهد از یزد               

تلفن رزرو تور :     ۴۴۶۵۴۴۵۵-۰۲۱       ۴۴۶۶۸۰۵۰-۰۲۱

توجه :

تور مشهد در ایام تعطیل و روزهای آخر هفته شامل افزایش قیمت می باشد.

قیمت

تور مشهد از یزد

مدت

تور مشهد از یزد

هتل

تور مشهد از یزد

خدمات

تور مشهد از یزد

ایرلاین

تور مشهد از یزد

جهت رزرو تور مشهد لطفا تماس بگیرید

تلفن رزرو تور مشهد:     ۴۴۶۶۸۰۵۰-۰۲۱         ۴۴۶۵۴۴۵۵-۰۲۱

۵۰۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل ارم ۳* صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۱۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل سینا ۲* صبحانه – ناهار – شام  همه ایرلاین ها
۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل آپارتمان نگین شرق صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۲۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل آپارتمان آنا صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۲۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل آسایش قدیم – بارانا صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل آپارتمان پردیس صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل آپارتمان دنا جدید صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۶۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل نیما ۳* صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل مدائن ۳* صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل پارسه ۳* صبحانه – ناهار – شام  همه ایرلاین ها
۶۱۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل جم ۴* صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۷۱۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل تارا ۴* صبحانه – ناهار – شام همه ایرلاین ها
۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل قصر طلائی ۵* صبحانه – همه ایرلاین ها
۹۷۰,۰۰۰ تومان ۲ شب، ۳روز هتل درویشی ۵* صبحانه – همه ایرلاین ها
سوال‌شود مدت‌بیشتر دیگرهتلها دیگرخدمات باقی‌پروازها